Banner giữa 1

Banner giữa 2

Banner giữa 3

SẢN PHẨM NỔI BẬT

ÂM LY LIỀN VANG WEEWORLD

Âm Ly Liền Vang KM1000II

7,000,000

CỤC ĐẨY CÔNG SUẤT

Đẩy WEEWORLD 6S

8,500,000

CỤC ĐẨY CÔNG SUẤT

Đẩy WEEWORLD D4650

15,200,000

CỤC ĐẨY CÔNG SUẤT

Đẩy WEEWORLD D4800

16,300,000

CỤC ĐẨY CÔNG SUẤT

ĐẨY WEEWORLD HA1000

15,500,000

CỤC ĐẨY CÔNG SUẤT

ĐẨY WEEWORLD HA600

9,000,000

LOA KARAOKE

Loa BMB CSX1000

10,000,000

LOA KARAOKE

Loa JBL KI81

9,000,000

LOA KARAOKE

Loa JBL KS 312

16,000,000

LOA KARAOKE

Loa WEEWORLD VA-12

23,500,000

LỌC EQUALIZER

Lọc Peavey 231

3,000,000

MIC KHÔNG DÂY WEEWORLD

Mic WEEWORLD M8+

8,200,000

MIC KHÔNG DÂY WEEWORLD

Mic WEEWORLD SE68

5,500,000

MIC KHÔNG DÂY WEEWORLD

Mic WEEWORLD SE69

6,500,000

LOA SUB

Trầm B3717

5,000,000

LOA SUB

Trầm B3817

5,000,000
8,050,000
13,500,000
4,500,000

VANG SỐ

Vang WEEWORLD 4K

7,500,000

LOA KARAOKEXEM TẤT CẢ

LOA KARAOKE

Loa BMB CSX1000

10,000,000

LOA KARAOKE

Loa Bose 301 seri V

4,500,000

LOA KARAOKE

Loa JBL KI81

9,000,000

LOA KARAOKE

Loa JBL KP6012

12,000,000

LOA KARAOKE

Loa JBL KS 312

16,000,000

LOA KARAOKE

Loa JBL SRX715

10,200,000

CỤC ĐẨY CÔNG SUẤTXEM TẤT CẢ

CỤC ĐẨY CÔNG SUẤT

Đẩy BTF 4880

14,500,000

CỤC ĐẨY CÔNG SUẤT

Đẩy CA18

13,500,000

CỤC ĐẨY CÔNG SUẤT

Đẩy CA20

15,500,000

CỤC ĐẨY CÔNG SUẤT

Đẩy CROW 1500 XLI

10,500,000

CỤC ĐẨY CÔNG SUẤT

Đẩy CROW 3500 XLI

23,000,000

CỤC ĐẨY CÔNG SUẤT

Đẩy YAMAHA P7000S

8,000,000
Ảnh phải thư mục công suất

CÁC THƯƠNG HIỆU